Debt Relief Order dla Polaków – Umarzanie długów w UK

Posiada wiele podobnych wad i zalet do bankructwa. Z reguły trwa jeden rok, podczas którego wierzyciele nie mogą Cię windykować ani dochodzić swoich praw względem Twojego zadłużenia. Po tym okresie będziesz wolny od wszystkich długów zgłoszonych do DRO. W odróżnieniu od bankructwa nie możesz posiadać więcej niż  £30,000 zadłużenia oraz mieć bardzo niski tzw. disposable income. (mniej niż £75 miesięcznie po odliczeniu wszystkich niezbędnych  domowych wydatków). Twoje dobra materialne, jak również samochód nie mogą przekraczać wartości £2,000. Nie można wliczyć do rozwiązania zadłużeń takich jak: grzywny sadowe, alimenty, kredyt studencki. DRO jest administrowane przez tzw. Official Receiver poprzez serwis upadłościowy. Żeby aplikować o DRO należy skontaktować się z autoryzowanym doradcą, który sprawdzi czy dana osoba kwalifikuje się do rozwiązania  i zaaplikuje w jej imieniu. Procedura kosztuje £90, a opłata może byś rozłożona na raty przez 6 miesięcy. Nie ma też konieczności wizyty w sądzie.

Chcesz pozbyć się długów? KLIKNIJ TUTAJ, ABY UMÓWIĆ SIĘ NA ROZMOWĘ

 

Zalety Debt Relief Order

  • Po 12 miesiącach wszystkie zgłoszone zadłużenia zostaną anulowane

  • Nie ma konieczności wizyty w sądzie

  • Chroni przed windykacją ze strony wierzycieli

Wady Debt Relief Order

  • Restrykcyjne wymagania odnośnie uzyskiwanego dochodu, majątku oraz długów jakie można wliczyć do DRO (dotyczy tylko właścicieli nieruchomości)

  • Jeżeli twoja sytuacja życiowa się zmieni będziesz nadal odpowiedzialny za swoje długi wobec wierzycieli

  • DRO ma wpływ na twoją historię kredytową przez 6 lat i może mieć negatywny wpływ na możliwość uzyskania kredytu w przyszłości

  • Nie możesz prowadzić, zarządzać oraz zakładać firmy Ltd bez zgody sądu. Również nie możesz być dyrektorem spółki bez zgody sadu.

  • DRO może znacznie obniżyć Twój credit score, a informacja o podpisaniu DRO jest informacją dostępną publicznie w tzw. insolvency register

 

Kiedy DRO jest możliwe do przeprowadzenia, nie oznacza to, że jest to jedyne możliwe i odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie.

Chcesz pozbyć się długów? KLIKNIJ TUTAJ, ABY UMÓWIĆ SIĘ NA ROZMOWĘ