The Debt Respite Scheme (Breathing Space)

Takie rozwiązanie zapewni osobie mającej problemy z zadłużeniem prawo do ochrony prawnej przed wierzycielami.


Istnieją dwa rodzaje przestrzeni do oddychania: standardowa przestrzeń do oddychania i przestrzeń do oddychania w kryzysie zdrowia psychicznego. Tam, gdzie istnieje różnica między nimi, będziemy odnosić się konkretnie do standardowej przestrzeni oddechowej lub przestrzeni oddechowej kryzysu zdrowia psychicznego.


Tam, gdzie nie ma różnicy, będziemy po prostu odnosić się do przestrzeni oddechowej.
Standardowa przestrzeń do oddychania jest dostępna dla każdego, kto ma problem z zadłużeniem. Daje im ochronę prawną przed powództwem wierzyciela przez okres do 60 dni. Zabezpieczenia obejmują wstrzymanie większości działań egzekucyjnych i kontaktu ze strony wierzycieli oraz zamrożenie większości odsetek i opłat od ich długów.


Breathing Space w kryzysie zdrowia psychicznego jest dostępne tylko dla kogoś, kto przechodzi leczenie kryzysowe w zakresie zdrowia psychicznego i ma kilka silniejszych zabezpieczeń. Trwa tak długo, jak długo trwa leczenie kryzysu psychicznego danej osoby plus 30 dni (niezależnie od tego, jak długo trwa leczenie kryzysowe).