Administration Order

Sposób na spłatę zadłużenia, jeśli masz wyrok sądu okręgowego lub orzeczenie Wysokiego Trybunału przeciwko Tobie i nie możesz w całości spłacić zadłużenia. Sąd decyduje jaką część swojego zadłużenia musisz spłacić (całość czy tylko część), jak wysoka będzie miesięczna płatność i jak długi będzie okres spłaty.

Dług musi być mniejszy niż £5000. Za każdym razem, kiedy dokonujesz płatności pobierana jest opłata sadowa nie więcej jak 10% Twojego zadłużenia

Dokonujesz jednej płatności miesięcznie do lokalnego sądu. Sąd podzieli te pieniądze pomiędzy Twoich wierzycieli.

Wierzyciele wymienieni w nakazie administracyjnym nie mogą podjąć żadnych dalszych działań przeciwko Tobie bez zgody sądu. Jesteś zobowiązany dokonywać ustalonych wpłat albo sąd zleci pobranie pieniędzy bezpośrednio z wypłaty tzw. attachment of earnings order albo wypowie Ci umowę.

Twój Administration Order jest widoczny w Register of Judgments, Orders and Fines i z reguły usuwany po 6 latach od dodania. Jest też oznaczony jako satisfied jeżeli spłaciłeś zadłużenie w całości.

Chcesz pozbyć się długów? KLIKNIJ TUTAJ, ABY UMÓWIĆ SIĘ NA ROZMOWĘ

Zalety Administration Order

  • brak kosztów związanych we złożeniem wniosku

  • jedna miesięczna rata w ramach wszystkich zgłoszonych zadłużeń

  • Twój dom jest bezpieczny, nie będziesz zmuszony do jego sprzedaży lub tzw. remortgage

  • Twoje zgłoszone zadłużenia będą spłacone lub odpisane w maksymalnie trzy lata

Wady Administration Order

  • całkowite zadłużenie nie może przekroczyć £5000

  • Możesz zostać zmuszony do sprzedaży samochodu lub innych dóbr materialnych

  • Informacja o Twoim Administration Order będzie widoczna w publicznym rejestrze przez sześć lat

  • nie wszystkie zadłużenia można włączyć do Administration Order

  • Administration Order może obniżyć Twój credit score

 

Kiedy Administration Order jest możliwe do przeprowadzenia, nie oznacza to, że jest to jedyne możliwe i odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie.

 

Chcesz pozbyć się długów? KLIKNIJ TUTAJ, ABY UMÓWIĆ SIĘ NA ROZMOWĘ