IVA

Jest to rozwiązanie oddłużeniowe wprowadzone przez rząd UK w 1986 roku jako alternatywa bankructwa. Jest to prawnie wiążąca umowa (zazwyczaj trwająca pięć lat) pomiędzy dłużnikiem i wszystkimi wierzycielami. Umowa polega na tym, że syndyk ustali miesięczną kwotę, którą racjonalnie mógłbyś płacić swoim wierzycielom po odliczeniu wszystkich rachunków i wydatków. Wszystkie odsetki i dodatkowe opłaty zostają zatrzymane. Nie musisz również sprzedawać swojego domu czy samochodu, a wierzyciele nie mogą dalej prowadzić windykacji względem Ciebie. Po przystąpieniu do IVA należy regularnie spłacać do syndyka wyznaczoną kwotę. Po zaakceptowaniu IVA syndyk pobiera swoją marżę za prowadzenie sprawy, która jest zawsze wliczona w miesięczną ratę. 


Zalety IVA

  • Część Twojego zadłużenia zostanie anulowana 

  • Nie musisz sprzedawać domu ani samochodu (w przypadku znacznej wartości mienia wymagana dodatkowa wpłata do IVA)

  • Odsetki i dodatkowe opłaty związane z zadłużeniami zostaną zatrzymane

  • Wszelka windykacja i kontakt ze strony wierzycieli zostanie zatrzymany

  • Całkowite oddłużenie w przeciągu pięciu lat


Wady IVA

  • Musisz kontynuować spłatę przez 5 lat inaczej Twoje IVA może zostać zerwane a Twoje składki obciążone marżą syndyka.

  • W przypadku znacznej wartości domu musisz wpłacić dodatkową sumę do IVA (dotyczy tylko właścicieli nieruchomości)

  • Twoja rata miesięczna może się zmienić jak zmienią się Twoje okoliczności osobiste

  • IVA ma wpływ na credit rating przez sześć lat od momentu podpisania porozumienia co może skutkować np. jego spadkiem do poziomu ‚0’ lub odmową wniosku kredytowego