Trust Deed

Rozwiązanie oddłużeniowe możliwe do przeprowadzenia w Szkocji. Jest to prawnie wiążąca umowa zazwyczaj trwająca cztery lata pomiędzy dłużnikiem i wszystkimi wierzycielami. Może być ona przygotowana jedynie przez licencjonowanego syndyka tzw. Insolvency Practitioner (IP) pełniącego rolę Trustee. Rozwiązanie możliwe przy łącznym zadłużeniu przekraczającym £5000. Umowa polega na tym, że syndyk ustali miesięczną kwotę, którą racjonalnie mógłbyś płacić swoim wierzycielom po odliczeniu wszystkich rachunków i wydatków. Suma anulowanego zadłużenia zależy od okoliczności osobistych. Wszystkie odsetki i dodatkowe opłaty zostają zatrzymane. Nie musisz również sprzedawać swojego domu czy samochodu a wierzyciele nie mogą dalej prowadzić windykacji względem Ciebie. Po przystąpieniu do Trust Deed należy regularnie spłacać do syndyka wyznaczoną kwotę. Po zaakceptowaniu Trust Deed syndyk pobiera swoją marżę za prowadzenie sprawy, która jest zawsze wliczona w miesięczną ratę. Ważne jest aby mieć świadomość, że w przypadku umyślnego zerwania przez Ciebie Trust Deed marża syndyka nie zostanie Państwu zwrócona. 

Zalety Trust Deed

  • cześć Twojego zadłużenia zostanie anulowana 

  • nie musisz sprzedawać domu ani samochodu (w przypadku znacznej wartości mienia wymagana dodatkowa wpłata do IVA)

  • odsetki i dodatkowe opłaty związane z zadłużeniami zostaną zatrzymane

  • wszelka windykacja i kontakt ze strony wierzycieli zostanie zatrzymany

Wady Trust Deed

  • musisz kontynuować spłatę przez cztery lata inaczej TwojeTrust Deed może zostać zerwane, a Twoje składki obciążone marżą syndyka.

  • W przypadku znaczej wartości domu musisz wpłacić dodatkową sumę do IVA (dotyczy tylko właścicieli nieruchomości)

  • IP który prowadzi sprawę pobiera swoje wynagrodzenie zawarte w miesięcznych płatnościach dlatego bardzo ważne jest dokładne rozeznanie się i wybór najlepszego rozwiązania

  • Trust Deed ma wpływ na credit rating przez sześć lat od momentu podpisania porozumienia co może skutkować np. jego spadkiem do poziomu ‚0’ lub odmową wniosku kredytowego

  • Trust Deed może mieć wpływ na warunki zatrudnienia. Może też wpłynąć na zdolność osób do zatrzymania nieruchomości na wynajem z powodu ewentualnego rozwiązania umowy najmu