Niespłacone długi w uk, a powrót do polski

Osoby, które zaciągnęły zobowiązania finansowe w Wielkiej Brytanii – pożyczki, kredyty, zakupy na raty, debet w koncie – często zastanawiają się, czy brytyjski bank lub inny wierzyciel zapomni o nich  jeśli przeprowadzą się do Polski. Natomiast co tak naprawdę dzieje się w sytuacji, gdy masz zobowiązania finansowe i wyjedziesz z UK?

Długi po przekroczeniu granicy się nie przedawniają ani nie znikają. Ucieczka to zdecydowanie najgorsze wyjście.

 

Wierzyciele, tacy jak banki, instytucje państwowe i władze lokalne, posiadają system umożliwiający znalezienie osób, które są im winne pieniądze. Powstały dedykowane wydziały do tego celu, które pracują z dużą starannością, aby dłużników. Więc podsumowując – ucieczka od długów jest niesamowicie trudna lub wręcz niemożliwa przy dzisiejszych możliwościach.

 

Większość przypadków, w których ktoś uniknął długu wynika zwykle z błędu systemu czy przeoczenia przez pracownika, które nie powinno mieć miejsca. Takie sytuacje to niezwykła rzadkość i nie warto liczyć na to szczęście w każdym przypadku.

 

Zdecydowanie rozsądniejszym wyjściem jest skonsultowanie swojej sytuacji z firmą, która specjalizuje się w “oddłużaniu“. Po przeanalizowaniu twojej sytuacji finansowej zostanie dobrana odpowiednia procedura, w celu ustalenia dogodnego dla obu stron planu spłaty długu lub częściowego umorzenia go.

 

Długi w UK – Co można zrobić?


Sprawdź dostępne rozwiązania, które pomogą Ci z zadłużeniem. Jeśli chcesz poznać najlepszą opcję dla Twojego przypadku – skontaktuj się z nami.

 

DEBT MANAGEMENT PLAN

To nieformalna umowa między Tobą a wierzycielami, którym jesteś winien pieniądze. Oznacza to, że w przeciwieństwie do IVA, DRO lub Bankructwa, jego ustalenia nie są prawnie egzekwowane. W DMP możesz mieć możliwość negocjowania niższych spłat w dłuższym okresie czasu, ale ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że twoi wierzyciele nie są prawnie zobowiązani do wyrażenia zgody na twoją propozycję, zamrożenia odsetek lub zawieszenia wszelkich toczących się kroków prawnych. Dlatego ważne jest, aby uzyskać bezstronne porady dotyczące tego, czy DMP jest odpowiednim rozwiązaniem w Twojej sytuacji.

Możesz samodzielnie negocjować z wierzycielami warunki DMP lub skorzystać z usług specjalistycznej firmy zarządzającej Twoim długiem.  

Istnieją dwa główne typy DMP:

  • odpłatny- czyli tam, gdzie płacisz opłatę za zarządzanie, zwykle od 10% do 15% Twojej miesięcznej płatności. Firmy pobierające opłaty twierdzą, że świadczą usługi najwyższej jakości, co uzasadnia dodatkowe koszty.
  • bezpłatny – w tym przypadku pełna kwota Twoich miesięcznych płatności przeznaczona jest na spłatę zadłużenia. Ponieważ nie ma miesięcznej opłaty za zarządzanie, Twoje długi zostaną spłacone wcześniej, niż gdybyś użył firmy pobierającej opłatę.

 

DEBT RELIEF ORDER

Posiada wiele podobnych wad i zalet do bankructwa. Z reguły trwa jeden rok, podczas którego wierzyciele nie mogą Cię windykować ani dochodzić swoich praw względem Twojego zadłużenia. Po tym okresie będziesz wolny od wszystkich długów zgłoszonych do DRO. W odróżnieniu od bankructwa nie możesz posiadać więcej niż  £30,000 zadłużenia oraz mieć bardzo niski tzw. disposable income. (mniej niż £75 miesięcznie po odliczeniu wszystkich niezbędnych  domowych wydatków). Twoje dobra materialne, jak również samochód nie mogą przekraczać wartości £2,000. 

Nie można wliczyć do rozwiązania zadłużeń takich jak: grzywny sądowe, alimenty, kredyt studencki. DRO jest administrowane przez tzw. Official Receiver poprzez serwis upadłościowy. Żeby aplikować o DRO należy skontaktować się z autoryzowanym doradcą, który sprawdzi czy dana osoba kwalifikuje się do rozwiązania  i aplikuje w jej imieniu. Procedura kosztuje £90, a opłata może być rozłożona na raty przez 6 miesięcy. Nie ma też konieczności wizyty w sądzie.

 

ADMINISTRATION ORDER


To sposób na spłatę zadłużenia, jeśli masz wyrok sądu okręgowego lub orzeczenie Wysokiego Trybunału przeciwko Tobie i nie możesz w całości spłacić zadłużenia. Sąd decyduje jaką część swojego zadłużenia musisz spłacić (całość czy tylko część), jak wysoka będzie miesięczna płatność i jak długi będzie okres spłaty.

Dług musi być mniejszy niż £5000. Za każdym razem, kiedy dokonujesz płatności pobierana jest opłata sadowa nie więcej jak 10% Twojego zadłużenia.

Dokonujesz jednej płatności miesięcznie do lokalnego sądu. Sąd podzieli te pieniądze pomiędzy Twoich wierzycieli.

 

Wierzyciele wymienieni w nakazie administracyjnym nie mogą podjąć żadnych dalszych działań przeciwko Tobie bez zgody sądu. Jesteś zobowiązany dokonywać ustalonych wpłat albo sąd zleci pobranie pieniędzy bezpośrednio z wypłaty tzw. attachment of earnings order albo wypowie Ci umowę.

 

Twój Administration Order jest widoczny w Register of Judgments, Orders and Fines i z reguły usuwany po 6 latach od dodania. Jest też oznaczony jako satisfied jeżeli spłaciłeś zadłużenie w całości.

IVA 

Jest to rozwiązanie oddłużeniowe wprowadzone przez rząd UK w 1986 roku jako alternatywa bankructwa. Jest to prawnie wiążąca umowa (zazwyczaj trwająca pięć lat) pomiędzy dłużnikiem i wszystkimi wierzycielami.

 

Czytaj więcej: Co to jest IVA w UK?

 Umowa polega na tym, że syndyk ustali miesięczną kwotę, którą racjonalnie mógłbyś płacić swoim wierzycielom po odliczeniu wszystkich rachunków i wydatków. Wszystkie odsetki i dodatkowe opłaty zostają zatrzymane. Nie musisz również sprzedawać swojego domu czy samochodu, a wierzyciele nie mogą dalej prowadzić windykacji względem Ciebie. 

Po przystąpieniu do IVA należy regularnie spłacać do syndyka wyznaczoną kwotę. Po zaakceptowaniu IVA syndyk pobiera swoją marżę za prowadzenie sprawy, która jest zawsze wliczona w miesięczną ratę.

 

Ogłoszenie Bankructwa 

Przed wprowadzeniem IVA i DRO było to często jedyne możliwe rozwiązanie oddłużeniowe. Ogłaszając bankructwo wszystkie niezabezpieczone zadłużenia (bez kredytu studenckiego) zostaną w ciągu 12 miesięcy anulowane. Sąd może jednak nakazać spłatę zobowiązań maksymalnie do trzech lat odprowadzając co miesiąc procentową część tzw. disposable income. Bankructwo posiada szereg negatywnych następstw, które powinny być uważnie rozważone przed podjęciem decyzji i należy je skonsultować z niezależnym zaufanym doradcą.

Jak ogłosić bankructwo w UK? Czy warto?

Pierwszy etap to złożenie wniosku przez internet. Następnie należy dokonać opłaty sądowej w wysokości  £680. Sam wniosek jest bardzo obszerny i zawiera wiele szczegółów dotyczących sytuacji zadłużonego.

 

Należy w nim podać w nim między innymi takie informacje jak miesięczne przychody i wydatki, a także posiadane dobra materialne posiadane na terenie wszystkich krajów, a nie tylko UK.

W formularzu deklarujemy wszystkie inne długi. We wniosku należy również zawrzeć informację czy w ostatnich 5 latach sprzedało się cenne dobra materialne. Składa się również informację odnośnie tego czy wcześniej było ogłaszane bankructwo, Debt Relief Order lub czy dłużnik przystępował do umowy IVA.

Czy w Polsce ścigają za długi w UK?

 

Ludzie często mają nadzieję, że ich wierzyciele z Uk nie znajdą ich w Polsce. Niestety, nie mamy tu dobrych wiadomości.

Wraz z wprowadzeniem w życie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, rządy wszystkich państw członkowskich uzyskały prawo do ściągania długów w całej Europie. (Brexit w tej sprawie nic nie zmienia). W związku z tym wyjazd z kraju nie uchroni Cię przed koniecznością spłaty długu.

Co z długami w UK po Brexicie?

Jak wcześniej wspomnieliśmy – Brexit nic nie zmienia. Egzekucja długów w dalszym ciągu ma miejsce nawet w przypadku wyjazdu z kraju i powrotu do Polski.

Co grozi za niespłacanie kredytu w UK?

Jeśli sprawa z zadłużeniem dotarła do etapu rozprawy sądowej oraz wydania wyroku to wierzyciel może skorzystać z komornika w celu odzyskania pieniędzy. Może również ścigać dłużnika w innym kraju Unii Europejskiej, w tym w Polsce,  poprzez uzyskanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego (ETE).

Jak umorzyc dług w Anglii?

Umorzenie długu nie zawsze jest możliwe. Często wdraża się plan spłaty długu w dogodny sposób dla obu stron. Najpopularniejsze metody w przypadku długów w Anglii to IVA, Debt Management Plan oraz Upadłość Konsumencka.

Przedawnienie długu w Anglii

Długi bankowe takie jak overdraft, karty kredytowe, pożyczki osobiste, nieopłacone media, prąd czy gaz są zazwyczaj umarzane po pewnym czasie. W Anglii, Walii i Irlandii Północnej jest to 6 lat. W Szkocji jest to 5 lat.

W przypadku kredytów hipotecznych ten okres wynosi 20 lat. Podobnie rzecz ma się w przypadku niespłaconych council taxów. Z kolei zaległości finansowe związane z podatkami nie przedawniają się nigdy.

Wspomniane powyżej terminy dotyczą sytuacji, w których sprawa nie trafiła do sądu. W sytuacji, w której wierzyciel złożył wniosek do sądu i następnie został wydany wyrok – wtedy dług nigdy nie ulegnie przedawnieniu.

Czy za niespłacone kredyty można iść do więzienia?

Nie, za niespłacone kredyty nie można trafić do więzienia.

Jednak pozbawieniem wolności mogą skończyć się zaległości alimentacyjne, unikanie podatków czy też brak zapłaty za grzywny i man

Długi pozostawione w anglii – Długi w UK a powrót do polski 

 

Dzięki prawu europejskiemu windykacja i przekazywanie należności wierzycielom jest coraz skuteczniejsze. Polska i Wielka Brytania mają specjalną umowę, która pozwala im współpracować w zakresie egzekucji długów.

Jeśli dłużnik wróci do Polski, może zostać pozwany przez brytyjski sąd. Stanie się tak nawet wtedy, gdy dłużnik nie będzie obecny na miejsce (w UK). Sąd wyda Europejski Nakaz Aresztowania i będzie on widoczny we wszystkich krajach UE.

W takim wypadku istnieje szansa na zatrzymanie na lotnisku przez Straż Graniczną. Są oni zobligowani do przekazania takiej osoby w ręce organów ścigania. Jednakże jeśli dłużnik nie popełnił żadnego wykroczenia, a sprawa dotyczy jedynie długów – to nie zostanie skazany na karę więzienia o czym już wspominaliśmy wcześniej.