O Nas

Firma Open Finance Debt Solutions Ltd oferuje bezpłatną pomoc oddłużeniową na terenie całej Wielkiej Brytanii. Poinformujemy Cię o wszystkich możliwych rozwiązaniach oddłużeniowych oraz wskażemy to, które naszym zdaniem najbardziej odpowiada Twojej sytuacji oraz w  najlepszy i najszybszy sposób doprowadzi do Twojego całkowitego oddłużenia. Nasza firma jest regulowana i licencjonowana przez brytyjski nadzór finansowy Financial Conduct Authority (FCA) co jest gwarancją serwisu o najwyższej jakości.

Usługi przez nas oferowane mogą być pomocne jeżeli:

 • uległeś wypadkowi, co doprowadziło do problemów finansowych
 • utraciłeś nadgodziny lub pracę i przestałeś wiązać koniec z końcem
 • utraciłeś najbliższą osobę przez co popadłeś w problemy finansowe
 • jesteś nękany przez wierzycieli (telefony, maile, listy itp.)

 

 


Konsultacja z naszą infolinia, jak również wszystkie nasze usługi są całkowicie bezpłatne. 


 

The Money Advice Service is an impartial service set up by the Government. For free debt counselling, debt adjustment and credit information service, visit  moneyadviceservice.org.uk

 

IVA

Jest to rozwiązanie oddłużeniowe wprowadzone przez rząd UK w 1986 roku jako alternatywa bankructwa. Jest to prawnie wiążąca umowa (zazwyczaj trwająca pięć lat) pomiędzy dłużnikiem i wszystkimi wierzycielami. Umowa polega na tym, że syndyk ustali miesięczną kwotę, którą racjonalnie mógłbyś płacić swoim wierzycielom po odliczeniu wszystkich rachunków i wydatków. Wszystkie odsetki i dodatkowe opłaty zostają zatrzymane. Nie musisz również sprzedawać swojego domu czy samochodu, a wierzyciele nie mogą dalej prowadzić windykacji względem Ciebie. Po przystąpieniu do IVA należy regularnie spłacać do syndyka wyznaczoną kwotę. Po zaakceptowaniu IVA syndyk pobiera swoją marżę za prowadzenie sprawy, która jest zawsze wliczona w miesięczną ratę. 


Zalety IVA

 • Część Twojego zadłużenia zostanie anulowana 

 • Nie musisz sprzedawać domu ani samochodu (w przypadku znacznej wartości mienia wymagana dodatkowa wpłata do IVA)

 • Odsetki i dodatkowe opłaty związane z zadłużeniami zostaną zatrzymane

 • Wszelka windykacja i kontakt ze strony wierzycieli zostanie zatrzymany

 • Całkowite oddłużenie w przeciągu pięciu lat


Wady IVA

 • Musisz kontynuować spłatę przez 5 lat inaczej Twoje IVA może zostać zerwane a Twoje składki obciążone marżą syndyka.

 • W przypadku znacznej wartości domu musisz wpłacić dodatkową sumę do IVA (dotyczy tylko właścicieli nieruchomości)

 • Twoja rata miesięczna może się zmienić jak zmienią się Twoje okoliczności osobiste

 • IVA ma wpływ na credit rating przez sześć lat od momentu podpisania porozumienia co może skutkować np. jego spadkiem do poziomu ‚0’ lub odmową wniosku kredytowego

Bankruptcy

Przed wprowadzeniem IVA i DRO było to często jedyne możliwe rozwiązanie oddłużeniowe. Ogłaszając bankructwo wszystkie niezabezpieczone zadłużenia (bez kredytu studenckiego) zostaną w ciągu 12 miesięcy anulowane. Sąd może jednak nakazać spłatę zobowiązań maksymalnie do trzech lat odprowadzając co miesiąc procentową część tzw. disposable income. Bankructwo posiada szereg negatywnych następstw, które powinny być uważnie rozważone przed podjęciem decyzji i należy je skonsultować z niezależnym zaufanym doradcą. Złożenie wniosku o bankructwo kosztuje £680 

Jeżeli twój dom posiada tzw. equity  (dotyczy właścicieli domu i mortgage) sprawa zostanie skierowana do tzw. Official Receiver który będzie chciał sprzedać nieruchomość i odzyskać część pieniędzy.

Jeżeli do bankructwa doprowadziła lekkomyślność lub nieuczciwość status bankruta może widnieć od 2 – 15 lat.

Można być zmuszonym do ogłoszenia bankructwa jeżeli poziom zadłużenia przekracza £5000, często omijasz swoje płatności lub łamiąc warunki IVA. Niektórzy sami deklarują swoje bankructwo jednak trzeba wpierw rozważyć wszystkie inne możliwe opcje.

Zalety bankructwa:

 • Twoje niezabezpieczone zadłużenia zostaną odpisane

 • Nie będziesz załatwiał nic bezpośrednio ze swoimi wierzycielami

 • Będziesz miał tzw. świeży start już po roku czasu

 • Wierzyciele przestaną się z Tobą kontaktować

Wady bankructwa:

 • Możesz utracić swój dom jeżeli występuje tzw. equity 

 • Możesz być zmuszony do sprzedaży samochodu lub zamiany na tańszy model

 • Nie będziesz miał możliwości wzięcia mortgage

 • Sąd może nakazać egzekwować od Ciebie płatności do 3 lat po ogłoszeniu bankructwa jak uzna to za konieczne

Debt Management Plan

To nieformalna umowa między Tobą a wierzycielami, którym jesteś winien pieniądze. Oznacza to, że w przeciwieństwie do IVA, DRO lub Bankructwa, jego ustalenia nie są prawnie egzekwowane. W DMP możesz mieć możliwość negocjowania niższych spłat w dłuższym okresie czasu, ale ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, że twoi wierzyciele nie są prawnie zobowiązani do wyrażenia zgody na twoją propozycję, zamrożenia odsetek lub zawieszenia wszelkich toczących się kroków prawnych. Dlatego ważne jest, aby uzyskać bezstronne porady dotyczące tego, czy DMP jest odpowiednim rozwiązaniem w Twojej sytuacji.

Możesz samodzielnie negocjować z wierzycielami warunki DMP lub skorzystać z usług specjalistycznej firmy zarządzającej Twoim długiem. 

Istnieją dwa główne typy DMP:

• odpłatny- czyli tam, gdzie płacisz opłatę za zarządzanie, zwykle od 10% do 15% Twojej miesięcznej płatności. Firmy pobierające opłaty twierdzą, że świadczą usługi najwyższej jakości, co uzasadnia dodatkowe koszty.

• bezpłatny – w tym przypadku pełna kwota Twoich miesięcznych płatności przeznaczona jest na spłatę zadłużenia. Ponieważ nie ma miesięcznej opłaty za zarządzanie, Twoje długi zostaną spłacone wcześniej, niż gdybyś użył firmy pobierającej opłatę.

Zalety DMP

 • Możliwość ustanowienia mniejszych miesięcznych płatności

 • Niektórzy wierzyciele mogą zgodzić się na zatrzymanie odsetek

 • Twój dom ani majątek nie jest zagrożony, możesz dalej spłacać np. mortgage

 • Nikt z Twojej rodziny, znajomych, współpracowników nie musi wiedzieć o tym rozwiązaniu

Wady DMP

 • Nie jest to umowa wiążąca prawnie

 • Nie wszyscy wierzyciele wyrażą zgodę na zatrzymanie odsetek

 • Okres spłaty Twoich zadłużeń zwiększy się – musisz mieć tego świadomość i zgadzać się z tym

 • Wszystkie opłaty związane z prowadzeniem DMP zwiększą Twoje zadłużenie

Debt Relief Order

Posiada wiele podobnych wad i zalet do bankructwa. Z reguły trwa jeden rok, podczas którego wierzyciele nie mogą Cię windykować ani dochodzić swoich praw względem Twojego zadłużenia. Po tym okresie będziesz wolny od wszystkich długów zgłoszonych do DRO. W odróżnieniu od bankructwa nie możesz posiadać więcej niż  £20,000 zadłużenia oraz mieć bardzo niski tzw. disposable income. (mniej niż £50 miesięcznie po odliczeniu wszystkich niezbędnych  domowych wydatków). Twoje dobra materialne, jak również samochód nie mogą przekraczać wartości £1,000. Nie można wliczyć do rozwiązania zadłużeń takich jak: grzywny sadowe, alimenty, kredyt studencki. DRO jest administrowane przez tzw. Official Receiver poprzez serwis upadłościowy. Żeby aplikować o DRO należy skontaktować się z autoryzowanym doradcą, który sprawdzi czy dana osoba kwalifikuje się do rozwiązania  i zaaplikuje w jej imieniu. Procedura kosztuje £90, a opłata może byś rozłożona na raty przez 6 miesięcy. Nie ma też konieczności wizyty w sądzie.

Zalety DRO

 • Po 12 miesiącach wszystkie zgłoszone zadłużenia zostaną anulowane

 • Nie ma konieczności wizyty w sądzie

 • Chroni przed windykacją ze strony wierzycieli

Wady DRO

 • Restrykcyjne wymagania odnośnie uzyskiwanego dochodu, majątku oraz długów jakie można wliczyć do DRO (dotyczy tylko właścicieli nieruchomości)

 • Jeżeli twoja sytuacja życiowa się zmieni będziesz nadal odpowiedzialny za swoje długi wobec wierzycieli

 • DRO ma wpływ na twoją historię kredytową przez 6 lat i może mieć negatywny wpływ na możliwość uzyskania kredytu w przyszłości

 • Nie możesz prowadzić, zarządzać oraz zakładać firmy Ltd bez zgody sądu. Również nie możesz być dyrektorem spółki bez zgody sadu.