Strona główna


Nasz serwis ma na celu pomoc Polakom na stałe zamieszkującym w Wielkiej Brytanii oraz tym, którzy postanowili w najbliższym czasie powrócić do Polski.  Doradzimy Państwu w optymalizacji swoich domowych wydatków pomagając ustalić stabilny i bezpieczny rodzinny budżet. Pokażemy Państwu jak pozbyć się swoich zadłużeń oraz doprowadzić do dobrowolnej ugody kredytowej z wierzycielami, pozwalającej umorzyć nawet do 90% zobowiązań

Możemy pomóc osobom, które:

 • popadły w spiralę zadłużeń, spłacają jedynie odsetki od swoich długów
 • uległy wypadkowi, co spowodowało utratę dochodów
 • są po rozpadzie związku
 • utraciły nadgodziny lub pracę
 • są nękane przez wierzycieli (telefony, maile, listy itp.)
 • chcą uregulować swoje zobowiązania przed nadchodzącym BREXITem

oraz spełniają poniższe warunki:

 • łączna suma zadłużenia przekracza  £6000 (Anglia, Irlandia Pn, Walia) lub  £5000 (Szkocja)
 • posiadają przynajmniej 2 różne zadłużenia
 • posiadają stały dochód (contract, benefity, self-employed, pension)
 • Zadłużenie w Councilu (jeżeli jest) nie przekracza 25% sumy wszystkich zadłużeń
 • nie prowadza aktywności hazardowej  (niezbędne czyste konto bankowe min 1 miesiąc)

 

Konsultacja z naszą infolinia, jak również wszystkie nasze usługi są całkowicie bezpłatne. Mówimy po Polsku!


The Money Advice Service is an impartial service set up by the Government. For free debt counselling, debt adjustment and credit information services, visit moneyadviceservice.org.uk

upadłość konsumencka w uk, bankructwo w uk, upadłość konsumencka w Anglii, bankructwo w Anglii, IVA po polsku, konsolidacja długów w UK, konsolidacja długów w Anglii, oddłużanie UK, bankructwo UK

Open Finance Debt Solutions Ltd is registered in England No.11190198 Registered Office: Kemp House, 160 City Road, London, EC1V 2NX. Data Protection Act 1998 registration number: ZA315174. Open Finance Debt Solutions Ltd works in association with Licensed Insolvency Practitioners authorised and regulated by the Insolvency Practitioners Association to provide information and advice on Individual Voluntary Arrangements and Protected Trust Deeds.

Spłata długów


Individual Voluntary Arrangement – IVA  jest to prawnie wiążąca umowa pomiędzy  dłużnikiem a wierzycielami. Rozwiązanie to jest odpowiednie dla Państwa, jeżeli saldo  zadłużenia przekracza £5000, a Państwa kondycja finansowa nie pozwala dalej spłacać wszystkich rat. Wysokość raty, jaką będą Państwo płacić jest uzależniona i dostosowana do Państwa zarobków i kosztów. W czasie jego trwania posiadają Państwo ochronę prawną przed nękającymi Was wierzycielami. Gdy IVA dobiegnie końca, wszelkie pozostałe wierzytelności i długi zostaną umorzone. W większości przypadków można zachować swój dom i wszelkie uzasadnione dobra, takie jak np. samochód. Muszą Państwo wykazać chęć zawarcia formalnego porozumienia z wierzycielami i być w stanie dokonywać regularnych wpłat dostosowanych do Państwa możliwości i dochodu. IVA może być zawarte i nadzorowane jednie przez licencjonowanego syndyka upadłości konsumenckiej – Insolvency Practitioner (IP). My w Open Finance współpracujemy tylko z licencjonowanymi biurami. Syndyk (IP) złoży wniosek o plan spłaty w oparciu o Państwa dochody i wydatki. Musi on być dopasowany do Państwa możliwości finansowych, a zarazem uczciwy wobec wierzycieli. Jest on następnie wysyłany do nich wysłany, a twój IP organizuje głosowanie wierzycieli tzw. creditors meeting. Jeżeli co najmniej 75% (pod względem wartości długu) z głosujących wierzycieli zgadza się z propozycją, wówczas IVA zostaną wprowadzone. Od tego czasu zawarta przez Państwa umowa jest prawnie wiążąca. Po podpisaniu umowy swoje comiesięczne płatności kierujecie Państwo na konto syndyka (IP). Płatności te będą kontynuowane przez ustalony okres czasu, najczęściej jest to pięć lat. Jeśli Państwa osobiste okoliczności (zwłaszcza dochody, wydatki lub aktywa) zmieniają się w czasie trwania IVA, to mogą Państwo zmienić warunki IVA jak i kwoty płatności, ale Państwa wierzyciele muszą się na to zgodzić. Po zakończeniu programu wszystkie pozostałe długi i zobowiązania zostaną prawnie anulowane.  Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji. 


Protected Trust Deed – PTD jest to szkocka wersja Individual Voluntary Arragement (IVA) opisanej powyżej. Również znany jako szkocki Deeds Trust. Jest to rozwiązanie dostępne tylko dla osób na stałe mieszkających w Szkocji. Podobnie jak IVA, dotyczy ono formalnego porozumienia dłużnika z wierzycielami dotyczącego spłaty długów w określonym czasie (zazwyczaj cztery lata) i dostosowanego do możliwości finansowych dłużnika. My w Open Finance pracujemy tylko z niezależnymi licencjonowanymi syndykami upadłości konsumenckiej (IP). Po zawarciu umowy wierzyciele są prawnie zobowiązani do zaprzestania dochodzenia swoich praw do Państwa zobowiązań. Po zakończeniu programu wszelkie pozostałe długi będą umorzone co zostanie potwierdzone stosownym certyfikatem. PTD może być dobrą alternatywą dla ogłoszenia bankructwa. Pozwala zachować dom i inne niezbędne aktywa, jak np. samochód. Jednakże, jeśli jest się właścicielem nieruchomości, może być konieczność ponownej hipoteki lub uwolnienia części kapitału.  Twoje IP sprawdzi ile możesz realnie zapłacić wierzycielom każdego miesiąca. Wniosek musi być uzasadniony i sprawiedliwy dla wierzycieli. Jeśli więcej niż połowa wierzycieli (ilościowo) lub maksymalnie jedna trzecia (wartościowo) nie zgodzi się z warunkami umowy powierniczej to nabiera ona skutku prawnego. Następnie należy dokonywać jednej wpłaty  każdego miesiąca na konto syndyka IP, który rozprowadza go do Państwa wierzycieli. Zwykle trwa  to cztery lata lecz, w niektórych przypadkach może się wydłużyć do pięciu.  Jeżeli warunki porozumienia zostaną dotrzymane do końca trwania programu to reszta długów jest prawnie odpisywana. Zawarcie porozumienia jest dobrowolne, jednak po jego zawarciu  jest prawnie wiążące. Oznacza to, że trzeba powiadomić syndyka IP o zmianach w swoich okolicznościach osobistych, które mogłyby mieć wpływ na Państwa plan spłat. Należą do nich  zwiększenie lub zmniejszenie dochodów lub wydatków oraz sprzedaż lub zysk z aktywów. Twój powiernik rozważy te zmiany, a jeśli to konieczne, zwróci się do wierzycieli celem zmiany warunków umowy i kwoty płatności. Jednak wierzyciele nie muszą zaakceptować tej zmiany. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji. 


Bankrupcy –  jest procesem prawnym, który może być najlepszym rozwiązaniem, jeśli długi są większe od Państwa aktywów. Jest zazwyczaj postrzegane jako ostateczność gdzie nie są dostępne żadne inne realistyczne rozwiązania. Deklarując stan upadłości, można być wolnym od długów w ciągu zaledwie 12 miesięcy.  To ważne, aby uzyskać profesjonalną pomoc i poradę jak najszybciej, aby można było podejmować właściwe decyzje. Bankructwo może być najlepszym i jedynym sposobem rozwiązania problemów z długami dla osób, które mają niewielki lub żaden dochód do dyspozycji, mają niewielkie aktywa, bądź nie mogą sobie pozwolić na spłatę wszystkich wierzycieli. Upadłość może mieć jednak szereg poważnych konsekwencji dla życia osobistego i zawodowego zaczynając od wpływu na Państwa Credit Score czy zakazie pracy na danych stanowiskach lub prowadzenia spółki LTD.  Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowych informacji. 


FAQ


Jakie długi można włączyć do IVA/Trust Deed 

Wszystkie kredyty, pożyczki, karty kredytowe, overdraft, chwilówki, zadłużenia za wodę, prąd, gaz, Council Tax, nadpłacone benefity, zadłużenia względem HMRC, zerwane umowy abonamentowe, zakupy internetowe, karty zakupowe


Jakich długów nie można włączyć do IVA/Trust Deed

Alimentów, grzywien sądowych, mandatów, pożyczki studenckiej, bieżącego czynszu, wszelkiego rodzaju wyłudzeń (fraudów), TV Licence


Jak długo trwa procedura

Od momentu dostarczenia kompletu niezbędnych dokumentów IVA/Trust Deed powinno zostać zaakceptowane w ciągu około 4-6 tygodni. Następnie plan spłaty trwa zawsze 60 miesięcy (Anglia, Walia Irlandia Pn) i 48 miesięcy (Szkocja)


Jakie dokumenty są potrzebne do przygotowania umowy IVA/Trust Deed

 • ID
 • Umowa najmu mieszkania/domu (wystarczy 1-sza strona)   lub  mortgage statement
 • Rachunek za Council Tax (rozliczenie roczne)
 • Potwierdzenie dochodów – payslipy za ostatnie 3 miesiące lub Tax Return (self-employed)
 • Bank Statement za ostatnie 3 miesiące – najlepiej wydruk z konta internetowego
 • Umowa finansowania samochodu (jak jest)
 • Listy potwierdzające otrzymywane benefity (CTC, WTC, HB – jak są)
 • Potwierdzenia zadłużeń – skany, zdjęcia, screenshoty kont internetowych etc. z saldem zadłużenia i numerem referencyjnym

Gdzie wysłać dokumenty

Dokumenty ze względów bezpieczeństwa jak i szybkości przepływu informacji przyjmujemy jedynie w formie elektronicznej, jak również w takiej formie są one przekazywane do syndyka. Akceptujemy skany, kopie, zdjęcia, screenshot-y. Należy opisane pliki z dokumentami wysłać pod adres mailowy: help@open-finance.co.uk W wyjątkowych przypadkach akceptujemy wysyłkę pocztą tradycyjną.


Czy wszyscy wierzyciele akceptują IVA/Trust Deed

Niestety nie. Syndyk musi uzyskać 75% głosów na tak, żeby IVA zostało zaakceptowane. Co ważne, jeżeli tak się stanie, to wszystkie zadłużenia są objęte planem, również tych wierzycieli, którzy głosowali na nie. Nie wszyscy wierzyciele też głosują. Liczą się oddane głosy pod względem wartości zadłużenia. Warto podkreślić, że 98% spraw, dla których nasz syndyk przygotował umowę zostało zaakceptowanych.


Czy pomoc Open Finance coś kosztuje

Nie. Mają Państwo gwarancję, że świadczone przez nas usługi są całkowicie zwolnione z opłat. Jedyną instytucją pobierającą wynagrodzenie za przeprowadzenie IVA/Trust Deed jest syndyk jest ono jednak ustalane z wierzycielami i nie obciąża Państwa w żaden dodatkowy sposób.


Czy mój dom, samochód i inne dobra materialne są bezpieczne

Tak. Jeżeli spłacają Państwo mortgage lub kredyt samochodowy to będą Państwo kontynuować spłatę bez żadnej ingerencji co pozwoli zachować dobra. Również samochód własnościowy jeżeli nie jest luksusowy to nie ma problemu żeby zatrzymać. Niestety posiadanie dóbr majątkowych znacznej wartości (oszczędności, nieruchomości, akcje itp.) może skutkować brakiem zgody wierzycieli na IVA/Trust Deed


Czy wierzyciele przestaną się ze mną kontaktować

Tak. Po zaakceptowaniu IVA wierzyciele mają obowiązek kontaktować się w sprawie zadłużenia jedynie z syndykiem. Jeżeli kontakt ze strony wierzyciela nie ustał, należy powiadomić o tym syndyka, który w Państwa imieniu załatwi sprawę. Należy pamiętać, że często zdarzają się listy, maile lub telefony od wierzycieli do kilku tygodni po zaakceptowaniu IVA/Trust Deed czego niestety nie da się do końca uniknąć.


Czy muszę zmienić konto bankowe

Jeżeli posiadają Państwo jakieś zadłużenie (kartę kredytową, overdraft, pożyczkę) w banku gdzie prowadzą Państwo konto osobiste to istnieje konieczność otwarcia nowego konta bankowego w innym banku


Czy moje dokumenty są bezpiecznie

Nasza firma przykłada najwyższą wagę do bezpieczeństwa i poufności przesłanych danych oraz dokumentów. Jest  również zarejestrowana jako Data Controler i przestrzega zasad Data Protection Act. ICO data protection nr: ZA315174 

Credit score


Każdy, kto przebywa już jakiś czas w Wielkiej Brytanii na pewno spotkał się z pojęciem tzw. Credit Score, jaki sprawdzany jest przy wnioskach o:

 • kredyt
 • ubezpieczenie
 • kontrakt na telefon, internet
 • wynajem mieszkania.

Im większy nasz Credit Score, tym większa szansa uzyskania kredytu lub jego lepszych warunków finansowych. Poniżej umieszczone są aktywne linki do trzech różnych agecji informacji kredytowej działających na terenie Wielkiej Brytanii.  Mogą Państwo za ich pomocą bezpłatnie sprawdzić swój Credit Score. Osoby, które dopiero przyleciały na wyspy mogą zacząć budowanie swojego Credit Score od tzw. register to vote. Czynności takiej można dokonać online www.gov.uk/register-to-vote  lub w lokalnym Councilu. Ma to czesto wpływ na uzyskanie pierwszego kontraktu telefonicznego lub drobnej pożyczki. Zbyt częste aplikowanie o kredyt w krótkim okresie czasu znacznie obniża nasz „credit score” gdyż świadczyć to może o problemach finansowych i częstej odmowie wniosku w podobnych instytucjach finansowych.


Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się wiecej szczegółów o tym, jak budować swój credit score skontaktuj siż naszą infolinią, która udzieli Ci dodatkowych informacji całkowicie za darmo!Agencje informacji kredytowej w UK – aby przejść na stronę agencji kliknij w odpowiednie zdjęcie.

                                 Czytaj dalej Credit score